Frihavnstårnet
Den ny Maltfabrik
Vitskøl kloster
Kirk Kapital Head Quarter
Madkulturhuset
Københavns Museum
Svinkløv Badehotel
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Havneøen

OPTIMERET BYGNINGSDESIGN OG BRANDRÅDGIVNING

Det er vigtigt, at der i forbindelse med det indledende bygningsdesign også tages hensyn til de brandtekniske forhold.

Saccon A/S deltager som brandrådgiver i denne proces med vores viden og erfaring gennem mere end 40 år i byggebranchen, og vi er ofte i stand til i denne indledende fase af et projekt at bidrage med brandtekniske løsningsforslag, som støtter op omkring den arkitektoniske og tekniske løsning af projektet.

Vi kalder det optimeret bygningsdesign.

Personsikkerheden er den væsentligste parameter ved det grundlæggende design af bygningen. Her deltager vi sammen med arkitekten og det øvrige projektteam i forbindelse med den brandmæssige opdeling af bygningen, fastlæggelse af flugtveje samt passive brandsikringstiltag til sikring af, at kravene i gældende bygningsreglement er overholdt.

De brandtekniske installationer er ofte en konsekvens af bygningens anvendelse, størrelse og personbelastning, men disse tiltag kan også anvendes funktionsbaseret til at optimere bygningen i relation til for eksempel anvendelse af brandklassificeret glas, krav til ventilationsanlæg og sikring af konstruktioner mod termisk påvirkning.

Vi har stor erfaring med den funktionsbaseret tilgang til løsning af de brandtekniske opgaver.

Foruden personsikkerheden indgår indsatsforhold og værdisikring som elementer i vores optimerede bygningsdesign.

Vores brandrådgivning ydes i brandklasse 2-4 jf. BR18 og dokumenteres med såvel præaccepterede løsninger som komparative analyser og brandteknisk dimensionering.